Gå til hovedinnhold
7

Vurdering av planbehov

Prioriter nye planer og oppdatering av planer ut ifra egne behov og rammer

Informasjon-ikon
Råd/tips
Paragraf-ikon
INNEHOLDER LOVKRAV

Planer er kapasitetskrevende å både lage og følge opp. Et forbedrings- og forenklingsgrep er å nøye vurdere hva som er behovet, hva "brenner", og dermed hva som er nødvendig og tilstrekkelig omfang og innhold i planverk for sin kommune.

Det bør stilles noen kontrollspørsmål rundt hvorfor det er behov for hver enkelt plan. Hva må oppdateres og hva kan fortsatt gjelde, hva skal vi bruke planen til, er (de statlige) sektorene som foreslår en plan kommunens situasjon og behov, hvilke problem eller ansvarsområde skal planen bidra til å forbedre, er dette det som haster mest å bruke ressurser på?

Evalueringen av forrige planstrategi og gjeldende planer, kunnskapsgrunnlaget, partiprogrammene, og nasjonale forventninger til kommunalplanlegging gir grunnlag for vurderingene (se steg 5 og steg 6).  

Kilder

Chevron