Gå til hovedinnhold

Hvordan forhindre at vi eser utover? Hvordan setter vi rammer for arbeidet?

Gå til
forsiden

Involvering og deltakelse gjennom hele prosessen med planarbeidet er avgjørende for at planen skal få legitimitet i kommunene og at partene kjenner eierskap til prosess og plan.