Gå til hovedinnhold

Eksempler og verktøy kunnskapsgrunnlag

Eksempler

Hitra kommune har ett felles kunnskapsgrunnlag, «Hitra i tall» som de utarbeider på egen hånd. Dette har bidratt til å redusere og forenkle delplaner, ved at kunnskapsgrunnlaget er forankret og kan visestil. Kunnskapsgrunnlaget oppdateres årlig av sektorene i kommunen og teknisk av ansvarlig for kommunikasjon. Bruksområdet er alt fra planprosesser, av lærere i skolen, av kommunestyrepolitikere i saksbehandling, til dialog med næringsaktører som vil etablere seg. Hitra har over 5000 innbyggere og dermed en litt større stab enn mange andre distriktskommuner.

Se Hitra sine planer og Hitra i tall

Vega har kunnskapsgrunnlaget lett tilgjengelig på sine nettsider.

Holtålen kommune legger vekt på å presentere kunnskap på en lettfattelig måte gjennom faktaark, og muntlig i kommunalt planforum.

Verktøy

Distriktssenteret sine verktøy for innbyggerundersøkelser og næringsundersøkelser som kommunene kan ta i bruk direkte i sin kommune.