Gå til hovedinnhold

Eksempler og verktøy kunnskapsgrunnlag

Eksempler

Hitra kommune har ett felles kunnskapsgrunnlag, «Hitra i tall» som de utarbeider på egen hånd. Dette har bidratt til å redusere og forenkle delplaner, ved at kunnskapsgrunnlaget er forankret og kan vises til. Kunnskapsgrunnlaget oppdateres årlig av sektorene i kommunen og teknisk av ansvarlig for kommunikasjon. Det kan brukes i planprosesser, fra lærere i skolen, kommunestyrepolitikere i saksbehandling og til dialog med næringsaktører som vil etablere seg. Hitra har over 5000 innbyggere og dermed en litt større stab enn mange andre distriktskommuner.

Se Hitra sine planer og Hitra i tall

Vega har kunnskapsgrunnlaget lett tilgjengelig på sine nettsider.

Holtålen kommune legger vekt på å presentere kunnskap på en lettfattelig måte gjennom faktaark, og muntlig i kommunalt planforum.

Verktøy

Distriktssenteret sine verktøy for innbyggerundersøkelser og næringsundersøkelser som kommunene kan ta i bruk direkte i sin kommune.