Gå til hovedinnhold

Filmer om grunnleggende tema i planlegging

Filmene på denne siden er rettet mot politikere og er laget av Statsforvalteren i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal fylkeskommune og Distriktssenteret.

Filmene er fra 3-8 minutt, og gir nyttig kunnskap om grunnleggende tema i planlegginga. Filmene er godt egnet som innføring og som oppspill til arbeid på de ulike temaene.

Politikernes handlingsrom i arealplanlegging etter plan- og bygningsloven

Kommuneøkonomi og planarbeid

Arealstrategier