Gå til hovedinnhold

Hvordan kan vi sikre politisk eierskap og forankring?

Gå til
forsiden

Kommuneplanen er kommunestyrets politiske styringsverktøy. I arbeidet med samfunnsdelen kan politikerne ta med politikken de gikk til valg på og omsette dette til overordna planvedtak. For å få bedre planpolitikere må de delta aktivt i hele prosessen. I dette arbeidet møter fag politikk, og administrasjonen må tilrettelegge for at strategiske planprosesser blir politikkutvikling. Ordfører har et spesielt ansvar i å legge til rette for politikernes arbeid.  

Se mer under "Hvordan få til god planbasert styring?"

Metoder for den politiske prosessen kan være:
Politiske verksted – se steg 1 – kommuneplanens samfunnsdel
Politisk redaksjonskomite – se steg 1- kommuneplanens samfunnsdel
Kommunal planlegging i politikeropplæringen  
Utvikle en plankultur – se steg 1 – kommuneplanens samfunnsdel

Kilde:  
Samfunnsplanlegging i distriktskommuner

«Ny agenda for kommuneplanens samfunnsdel». Sluttrapport KS/Asplan Viak 12.09.2022