Gå til hovedinnhold

Hvordan setter vi rammer for arbeidet?

Gå til
forsiden

I de nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging 2023-2027 vektlegges effektive planprosesser. Det betyr at avgjørelsene tas på det mest hensiktsmessige plannivået, og med en detaljeringsgrad som er tilpasset behovet. Når du planlegger prosessen må du ta hensyn til at detaljeringsgraden i planer og utredninger tilpasses kommunen sitt behov, unngå flere plannivåer enn nødvendig, og prioriter å holde overordnede planer oppdatert. I tillegg må du legge til rette for gjennomførbare medvirkningsprosesser tidlig i planprosessen. Du må vite hva dere ber om medvirkning til, og velg tema som passer til de strategiene og lovpålagte krav som kommunen må forholde seg til

I arbeidet med planstrategien, steg 2,  anbefaler Distriktssenteret at:

-         Det opprettes en arbeidsgruppe som får ansvaretfor å planlegge og gjennomføre prosessen

-         Lag en tidsplan for en realistisk prosess hvordu plasserer aktiviteter og informasjon om hvilke personer som skal delta

Bruk gjerne Distriktssenteret sin guide til prosessarbeid og prosessplan

 

Kilde: Nasjonaleforventninger til regional og kommunal planlegging 2023 - 2027

Kilde: Sluttrapport DK 3.0