Gå til hovedinnhold
2

Sett sammen en arbeidsgruppe og fordel ansvar

For å sikre god framdrift i arbeidet bør kommunen opprette en arbeidsgruppe som får ansvaret for å planlegge og gjennomføre prosessen.

Informasjon-ikon
Råd/tips
Paragraf-ikon
INNEHOLDER LOVKRAV

Arbeidsgruppa sitt mandat og ansvar bør være tydelig fra start. Både planfaglig kompetanse og prosesskompetanse er viktig å ha i gruppa. Arbeidsgruppa må ha myndighet til å koordinere innsatsen på tvers av administrasjon og politikk i kommunen.  

Om kommunen har kommuneplanlegger eller lignende bør denne spille en nøkkelrolle i arbeidsgruppa. Den i arbeidsgruppa som er planfaglig ansvarlig bør ha et hovedansvar for å følge opp det planfaglige arbeidet mellom møtene.  

I de fleste kommuner er planstrategiarbeidet et særlig ansvar for kommunedirektøren. Samtidig er det i mange kommuner for svak politisk forankring av arbeidet. I små kommuner er det ofte en fordel både for framdrift og forankring av arbeidet om kommunedirektør og ordfører deltar i arbeidsgruppa (jamfør steg 1).

Som øverste administrative leder i kommunen har kommunedirektøren god mulighet til å se helheten i kommunens virksomhet og behovene til de ulike enhetene. Kommunedirektøren sin deltagelse i arbeidsgruppa vil derfor være viktig for å styrke forankringen av arbeidet i kommuneorganisasjonen. Kommunedirektøren sin deltagelse i arbeidsgruppa vil styrke framdrift ved at arbeidsgruppa kan ta raske avgjørelser om spørsmål som kommunedirektøren har ansvar for.  

På samme måte har ordfører et helhetlig ansvar for kommunestyret sitt arbeid. Ordføreren sin deltagelse i arbeidsgruppa kan være viktig for å sikre god politisk forankring av arbeidet. Ordførers deltagelse krever god forståelse av roller og prosessen.