Gå til hovedinnhold
1

Politisk og administrativt eigarskap til samfunnsplanlegginga

Det er avgjerande at kommuneleiinga tek eigarskap til arbeidet med samfunnsdelen frå start.

Informasjon-ikon
Råd/tips
Paragraf-ikon
INNEHOLDER LOVKRAV

Når planarbeidet har solid forankring i både kommunedirektøren si leiargruppe og i kommunestyret aukar sannsynet for å lukkast, både med ein god og effektiv prosess, og med eit godt resultat som set strategisk retning for samfunnsutviklinga i kommunen. Det held ikkje å vedta styring og leiarskap av planprosessen, reell forankring må utviklas gjennom kunnskap, eigarskap og gode prosessar.

Kilder

Chevron