Gå til hovedinnhold
2

Set saman arbeidsgruppe og fordel ansvar

For å sikre god framdrift i arbeidet bør kommunen opprette ei arbeidsgruppe som får ansvaret for å planlegge og gjennomføre prosessen.

Informasjon-ikon
Råd/tips
Paragraf-ikon
INNEHOLDER LOVKRAV

Arbeidsgruppa sitt mandat og ansvar bør vere tydeleg frå start, og samansettinga av kompetanse i arbeidsgruppa bør passe til dei oppgåvene som arbeidsgruppa skal ha. I tillegg bør arbeidsgruppa har mynde til å koordinere prosessen på tvers av administrasjon og politikk i kommunen, for å kunne spele på ressursane i kommunen undervegs.

Arbeidsgruppa kan gjerne ha same deltakarar som arbeidsgruppa for planstrategien. Dette vil bidra til kontinuitet i arbeidet.  

Kilder

Chevron