Gå til hovedinnhold
9

Godt forankra politisk vedtak

Det er kommunestyret som vedtek planen og har ansvar for oppfølginga. Difor er det viktig at kommunestyret har god kjennskap til planen før vedtak og at dei opplever at planen speglar viljen i kommunestyret.

Informasjon-ikon
Råd/tips
Paragraf-ikon
INNEHOLDER LOVKRAV

Eit godt forankra politisk vedtak av samfunnsdelen er eit godt utgangspunkt for at kommunestyret vel å følgje opp planen vidare. Politisk eigarskap bør vere ei raud tråd gjennom heile planprosessen, og når det kjem til vedtaksmøtet.