Gå til hovedinnhold
4

Lag plan for prosessen (planprogram)

Planprogram er eit verktøy for å planlegge planprosessen, slik at målet og hovudgrepa i prosessen er tydeleg frå start. Planprogrammet er eit godt verktøy for å sørge for at planprosessen ikkje vert meir omfattande enn behovet.

Informasjon-ikon
Råd/tips
Paragraf-ikon
INNEHOLDER LOVKRAV

Planprogrammet skal omtale kort kva planarbeidet skal omfatte, planprosessen med fristar og deltakare, opplegg for medverknad med vidare. Plan- og bygningsloven § 11-12 og 11-13 sett krav om offentleg ettersyn og høyring av oppstartsvarselet og planprogram for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.