Gå til hovedinnhold
3

Tidleg dialog med fylkeskommune og statsforvaltar

Kommunen bør tidleg i arbeidet med samfunnsdelen ta kontakt med fylkeskommunen, Statsforvaltar og andre relevante regionale og nasjonale aktørar.

Informasjon-ikon
Råd/tips
Paragraf-ikon
INNEHOLDER LOVKRAV

På den måten kan kommunen tidleg få innspel til kva regionale og statlege føringar dei bør ta omsyn til i planlegginga, og kommunen kan nytte høvet til å be om planfagleg rettleiing i prosessen.